DIJALOG S MASONIMA

Moramo shvatiti ideologiju masona i njihovu praksu, da mognemo, ako za to imamo uvjeta, uspostaviti dijalog i s našim hrvatskim masonima, koji imaju dvije lože u Zagrebu i jednu u Splitu